Ο όρος vinyasa yoga σημαίνει «συγχρονισμός κίνησης και αναπνοής», καθώς κάθε αναπνοή αντιστοιχεί κυριολεκτικά σε μια φυσική άσκηση.

Vinyasa Yoga είναι ενα δυναμικό μάθημα. Αποτελείται από έξη σειρές ασκήσεων/θέσεων (Asanas) οι οποίες έχουν επιλεχθεί με σοφία για να διαμορφώσουν ένα σώμα δυνατό, ευλύγιστο, ανάλαφρο, ισορροπημένο, με μεγάλη αντοχή. Αλλά δεν διαμορφώνει μόνο το σώμα, πρωτίστως διαμορφώνει το νου. Μέσα από την εξάσκηση της κίνησης και της αναπνοής ο νους γίνεται συγκροτημένος, συγκεντρωμένος, δυνατός. Ικανός να ελέγχει το σώμα, το συναίσθημα, να κατευθύνει τη θέληση. Να πειθαρχεί τον εαυτό του, τις σκέψεις του, να ισορροπεί και να έχει ηρεμία όποτε του χρειάζεται. Να έχει επαφή με το κέντρο του.

Σας περιμένουμε…

Namaste 🙏🏼

Δείτε το πρόγραμμα